C&C Garment Support biedt technische services voor de confectieindustrie, zoals engineering support, productieprocessoptimalisatie, productie-ondersteuning, tijdstudies, arbeidsanalyse, alsook de training van operators

C&C Garment Support is a technical support provider for the Sewn Products Industries, offering engineering support, production process optimization, production assistance & controls, and operator training

Professionals uit de kleding- en confectiesector

Professionals from the Sewn Products Industries

C&C Garment Support is gevestigd te Oudenaarde. Opleidingen vinden doorgaans plaats in bedrijven

C&C Garment Support is located in Oudenaarde. Training takes place in companies

Nederlands – English