Private opleidingsinstelling, die via internet modulair opgebouwde opleidingstrajecten (mode-ontwerper, mode-adviseur, …) aanbiedt.
De communicatie met de opleidingsinstelling verloopt via het internet.
NHA is als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid erkend in het kader van de KMO-portefeuille

Alle geïnteresseerden

De opleidingen worden via internet aangeboden en veronderstellen thuisstudie

Nederlands