Private opleidingsinstelling, die via internet modulair opgebouwde opleidingstrajecten (patroontekenen, naaitechniek, retouches, …) aanbiedt.

De communicatie met de opleidingsconsulenten verloopt via het internet

Alle geïnteresseerden.
Het Centrum voor Afstandsonderwijs organiseert ook vooropleidingen en thuiscursussen als voorbereiding op de examencommissie (middenjury) van het Vlaamse Departement Onderwijs.
Men kan via deze weg officiële diploma’s behalen op het niveau van het secundair onderwijs.
Dit is specifiek bedoeld voor vroegtijdige schoolverlaters of voor mensen die een extra diploma willen behalen.

De opleidingen worden via het internet aangeboden en veronderstellen thuisstudie

Nederlands